Next

Teoston kanssa yhteistyössä toteutettava IHAN OMA JUTTU -hanke tuo modernin musiikkiteknologian ja sen soveltamismahdollisuudet kouluille. Hankkeessa oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen!

IHAN OMA JUTTU vastaa suoraan ja tehokkaasti uuden opetussuunnitelman, hallituksen "Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin" -kärkihankkeen, koulujen nykyisen tilanteen sekä digitalisaation asettamiin haasteisiin:

INNOSTAMALLA
oppilaat musiikin luomisen matkalle ideasta valmiiseen lopputulokseen

TARJOAMALLA
modernin musiikkiteknologian erityisosaamista koulujen käyttöön

KAVENTAMALLA
taiteen ja teknologian välistä kuilua

LUOMALLA
uusia elämyksellisiä ja vuorovaikutuksellisia oppimistapoja ja -ympäristöjä

VAHVISTAMALLA
luovan tuottamisen asemaa musiikinopetuksessa

Next

TAVOITTEET JA TULEVAISUUS

IHAN OMA JUTTU -hankkeen tavoitteena on sisällyttää musiikin luova tuottaminen teknologian tukemana osaksi koulujen musiikinopetusta sekä levittää syntynyt skaalautuva malli sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Hanke pyrkii antamaan alkusysäyksen pitkäkestoiselle opetus- ja toimintakulttuurin kehittämiselle koulujen musiikinopetuksessa sekä tukemaan uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista ja koulutusta.

IHAN OMA JUTTU -hankkeen avulla ja teknologian luontevalla hyödyntämisellä pyritään monipuolistamaan ja rikastuttamaan oppiainerajat ylittävää musiikinopetusta oppilaan ollessa keskiössä. Hanke vahvistaa oppilaan aktiivista roolia musiikin tekijänä, kokijana sekä yksilönä että osana ryhmää antaen tasavertaisen mahdollisuuden jokaiselle päästä osalliseksi musiikin luovaan tuottamiseen ja toimintaan musiikin parissa.

Musiikki kuuluu kaikille!


  • Idea

  • Inspiraatio

  • Onnistuminen

  • Tulevaisuuden tekijät

Next

IHAN OMA JUTTU -TYÖRYHMÄ

Teosto toteuttaa IHAN OMA JUTTU -hankkeen yhdessä sen konseptin kehittäneen Triplefist Music säveltäjä- ja tuottajatiimin kanssa, jonka muodostavat kolme musiikki- ja kasvatusalan ammattilaista Janne Hiedanniemi, Tuomas Hiedanniemi sekä Kari Saarilahti.

Työryhmän jäsenillä on pitkäaikainen kokemus kasvatus- ja opetusalalla toimimisesta, modernin teknologian soveltamisesta opetuksessa ja musiikin tekemisessä sekä täysipäiväisenä ammattilaisena toimimisesta useissa eri rooleissa musiikkikentällä. Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Teosto on hankkeella mukana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmassa.

Next

YHTEISTYÖSSÄ

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Alfred Kordelinin säätiö
Säveltäjien ja sanoittajien järjestö Elvis ry
Taiteen edistämiskeskus
Musiikin edistämissäätiö
HundrED

Next